Filmy

Evanjelium podľa Jána

Evanjelium podľa Jána
Dialógy tohto filmu sú takmer 100 % textom Písma. Napriek tomu, že autori filmu nemali miliardu na jeho výrobu, je tento film hodnotený kresťanskou komunitou za najlepší. Ev. Jána obsahuje menej deja, viac rozhovorov a hlavne Ježišove výroky, ktoré Jeho miláčik Ján apoštol detailne zaznamenal.
Publikované v kategórii Filmy